Konferenssiohjelma

KONFERENSSIJULKAISU

Jouni Tuomi, Katja Joronen ja Annika Huhdanpää (toim.)

TAITO2017 : oivaltamisen iloa löytyy osoitteesta http://www.tamk.fi/web/tamk/-/taito2017-oivaltamisen-iloa-julkaisu 

 

 

 

 

 

 

 

Tiistai 25.4.2017

09.00 – 09.30     Ilmoittautuminen ja kahvi
09.30 – 10.00     Päivien avaus,
vararehtori Päivi Karttunen, TAMK
toiminnanjohtaja Nina Hutri-Kähönen, Taitokeskus
10.00 – 11.00     Keynote Madis Tiik: From Health 1.0 to Health 3.0
11.00 – 11.15     Tauko
11.15 – 12.15     Teemasessiot 1

12.15 – 13.15     Lounas
13.15 – 14.15     Teemasessiot 2
14.15 – 14.45     Kahvit
14.45 – 15.45     Teemasessiot 3
18.30 – 20.00     Iltaohjelma Raatihuoneella, verkostoitumista cocktail-tilaisuuden merkeissä (Tampereen kaupungin kutsutilaisuus)

Keskiviikko 26.4.2017

09.00 – 09.25      Kahvi
09.30 – 10.30      Keynote Jan Wikgren: Mikä auttaa aivoja oppimaan?
10.50 – 11.15      Näyttelyyn tutustumista
11.15 – 12.15      Teemasessiot 4

12.15 – 13.15      Lounas
13.15 – 14.15      Teemasessiot 5
14.15 – 14.45      Kahvit
14.45 – 15.30      Teemasessiot 6
15.30 – 15.45      Päivien päätös

 

TEEMASESSIOESITYKSET

Teemasessioissa esitysten pituus on 15 minuuttia, jonka jälkeen on noin 5 minuuttia aikaa keskustelulle.

Tiistai 25.4.2017

11.15 – 12.15 Teemasessiot 1

1A. Simulaatiot sote-alan koulutuksessa I
       Puheenjohtaja Pirkko Achren – Keltainen sali

·      AV-järjestelmä simulaatio-opetuksen tukena
       Teemu Masalin, Maarit Raukola, Johanna Hästbacka
·      Monialaisen työskentelyn kehittäminen simulaatio työkaluna
       Johanna Hautamäki, Tarja Mäkitalo, Minna-Maria Mattila & Minna Silvennoinen
·      Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä
sote-alan koulutuksessa – (Esitysdiat)
       Piia Silvennoinen & Outi Ahonen

1B. Kulttuurisensitiivisyyttä vahvistamassa
       Puheenjohtaja Harri Kukkonen – Sininen sali

·       Moniammatillista ja monikulttuurista ohjaamisen oppimista Viron lastenleirillä
       Kristiina Kukkonen & Katrina Hyvönen
·       Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden hoitotyön käytännön harjoittelun ohjaus
       Tuula Koivisto, Aija Laakso & Meeri Koivula
·       Kulttuurisensitiivisyys hoito- ja diakoniaopinnoissa saamelaisalueella – (Esitysdiat)
       Tiina Ervelius & Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

 1C. Osaamisen johtamisen uusia tuulia
        Puheenjohtaja Katja Luojus – Punainen sali

·       Osaamisen johtamisen tulevaisuuden haasteet perusterveydenhuollossa
        Hannele Laaksonen
·       Digitaalinen LeanGame –oppimispeli
        Riikka Maijala, Sini Eloranta & Katri Tunttunen
·       Työelämä- ja korkeakouluympäristössä opiskelleiden bioanalyytikoiden
osaaminen ja työelämävalmiudet
        Sirkka-Liisa Halimaa, Marja Kopeli & Leena Tikka

1D. Learning opportunities with coaching and online
       Monipuolisia oppimisen mahdollisuuksia valmentaen ja verkossa
Esitykset englanninkielellä. Presentations in English.
       Puheenjohtaja Jouni Tuomi – Valkoinen sali

·       Ensihoitotyön opiskelun valmennus – vapautta, valintoja ja vastuuta
        Tuija Rasku, Seija Tiainen & Joona Pyykkönen
·       DIVA-verkkovalmennus vaikuttaa raskausdiabeetikkojen viisaisiin valintoihin
        Elina Botha, Anna-Mari Äimälä & Marika Mettälä
·       WordDive-oppimispalveluun tehty materiaali helpottaa anatomian oppimista
        Jarmo Perttunen & Meri Luttinen

13.15 – 14.15 Teemasessiot 2

2A. Harjoittelun ohjauksen uusia tuulia
       Puheenjohtaja Sari Himanen – Keltainen sali

·       Vapaaehtoistoiminnan harjoittelun itsearviointimalli sosiaalialalla
        Eija Raatikainen & Sylvia Tast
·       Vastuuta ottamalla opit (VOO) – Ppshp:n ohjatun harjoittelun kehittämishanke
(lasten ja perheenhoitotyö)
        Anne Lukkari ja työryhmä
·       VOO-toimintamalli röntgenhoitajaopiskelijan ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa
        Tiina Säilä, Tiina Jylhä, Tiina Taatila & Maire Petäjäjärvi

2B. Digitaalisuus oppimisen tukena
       Puheenjohtaja Katja Joronen – Sininen sali

·       Digitalisaation edistäminen sairaanhoitajan monimuotokoulutuksessa –
Tablettipilotti Savonia ja Karelia ammattikorkeakoulujen yhteisopetuksessa
        Annikki Jauhiainen, Pirjo Vesa & Tarja Ruokonen
·       Terveyden edistäminen digiaikaan
        Marita Räsänen & Terttu Huupponen
·       INKA-TELI Oppimis- ja kehittämisympäristö hoitotyön ja digitaalisuuden oppimiseen
        Päivi Sanerma, Seppo Niittymäki & Vesa Salminen

2C. Tulevaisuuden hoitotyötä oppimassa
       Puheenjohtaja Nina Hutri-Kähönen – Punainen sali

·       Asenteet kohdalleen – suun hyvinvointia ikäihmisille koulutuksen keinoin
        Kaarina Sirviö & Marja Äijö
·       Bioanalytiikan YAMK-opinnot kansallisena yhteistyönä
        Eeva Liikanen, Riitta Lumme, Ulla Penttinen & Sirkka-Liisa Halimaa

14.45 – 15.45 Teemasessiot 3

3A. Työelämävalmiuksia vahvistamassa
       Puheenjohtaja Susanna Seitsamo – Keltainen sali

·       Opinnäytetyöllä kumppanuutta
        Eija Kyrönlahti
·       Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma – (Esitysdiat)
        Tiina Ervelius, Eeva Mertaniemi & Elina Pekonen
·       Työhön sitoutumiseen yhteydessä olevat tekijät hoivatyössä
        Hannele Laaksonen

3B. Terveydenhuollon uusia käytäntöjä kehittämässä I
       Puheenjohtaja Minna Peltomaa – Sininen sali

·      Osmo-Osastohoidon mobiili Tampereen kotisairaalassa
       Minja Viljanen & Päivi Räty
·      Diginatiivit synnytysiässä – haaste ohjaukselle
       Marika Mettälä, Anna-Mari Äimälä, Elina Botha & Jouni Tuomi
·      Kukkasista ja mehiläisistä; Kirjastoautosta kännykkään –
SELITE-kirjaston kehittäminen milleniaaleille
       Anna-Mari Äimälä, Jouni Tuomi, Marika Mettälä & Elina Botha

3C. New learning environments in social and health care education
Esitykset englanninkielellä. Presentations in English.
       Puheenjohtaja Seija Tiainen – Punainen sali

·       Learning project skills by organizing an international webinar
        Kirsi Myllykangas & Liisa Kiviniemi
·      Team entrepreneurship education in social and health care –
Experiences from two pilot groups at Proacademy of
Tampere University of Applied Sciences
        Ulla-Maija Koivula
·      Towards new learning environments in nursing education
        Irén Vikström, Maj-Helen Nyback

Keskiviikko 26.4.2017 

11.15 – 12.15 Teemasessiot 4

4A. Simulaatiot sote-alan koulutuksessa II
       Puheenjohtaja Seija Tiainen – Keltainen sali

·      Simulaatiot opettavat kaatumisten ehkäisytiedon soveltamista käytännössä
       Marja Äijö, Riitta Turjamaa, Marja Silén & Tarja Tervo-Heikkinen
·      Toimijana vai seuraajana simulaatioharjoitteessa – onko sen väliä?
       Jouni Tuomi, Lasse Tervajärvi, Soile Mattila & Seija Tiainen
·      Keski-Suomen simulaatio- ja virtuaalikoulutusyhteistyön alueellisia innovaatioita edistämässä
       Minna Silvennoinen, Toni Pekkola, Matti Siistonen, Anu Myllyharju-Puikkonen,
       Sanna Sihvonen & Leena Seriola

4B. Monialaiset työelämäyhteydet ja oppiminen
       Puheenjohtaja Susanna Seitsamo – Sininen sali

·     Monelle – sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen koulutus korkeakoulujen yhteistyönä
      Miia Tuominen, Riikka Korja, Jaana Franck & Mira Karrasch
·     TAMKin sosionomikoulutus ja Kumppanuustalo Artteli yhteistyössä!
      Toni Leander
·     Tiimikoulu
      Vesa Joutsen & Toni Leander

4C. Virtuaalioppiminen
       Puheenjohtaja Taru Lehtimäki – Punainen sali

·       Hoitotyön dokumentointia verkkokurssina
        Helena Vesaluoma & Taru Lehtimäki
·       Verkkokurssi vai kontaktiopetus – opiskelijoiden kokemuksia
        Tuula-Maria Rintala & Nora Hakio
·       Sairaanhoitajakoulutuksen vaihtoehtoisina ammattiopintoina hoitotyötä kotona ja etänä
        Taru Lehtimäki & Susanna Seitsamo

13.15 – 14-15 Teemasessiot 4

5A. Harjoittelun ohjausosaaminen  
       Puheenjohtaja Lea Yli-Koivisto – Keltainen sali

·       Sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamista selittävät tekijät yliopistosairaalassa
        Anna-Maria Tuomikoski, Heidi Ruotsalainen & Maria Kääriäinen
·       Opiskelijoiden näkemyksiä harjoittelun ohjauksesta hoitotyön
ammattikorkeakouluopinnoissa – (Esitysdiat)
        Sari Himanen, Tiina Mäkinen, Susanna Seitsamo, Lea Yli-Koivisto
·       Opiskelijaohjausprosessit ohjauksen tukena
        Merja Nummelin, Riikka Maijala, Pihlavirta Heidi, Riitta-Liisa Lakanmaa

5B. Terveydenhuollon uusia käytäntöjä kehittämässä I
       Puheenjohtaja Marja-Leena Lähteenmäki – Sininen sali

·       Lasten kaltoinkohtelun riskin tunnistamisen toimintamallin koulutus- ja juurruttamisprosessi
yliopiston ja työelämän yhteistyöhankkeena – (Esitysdiat)
        Heidi Reunanen & Eija Paavilainen
·       Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen
        Kirsi Mansikkamäki
·       Fysioterapeutteja suoravastaanottoon
        Maarit Keskinen & Marja-Leena Lähteenmäki

5C. Suunnittelulla parempi tulevaisuus
       Puheenjohtaja Jouni Tuomi – Punainen sali

·      Design-tutkimus hoitotyön koulutuksen tutkimuksessa – Design-periaatteet simulaatiopelille
       Jaana-Maija Koivisto, Elina Haavisto, Hannele Niemi & Jari Multisilta
·      Logical framework apuna yrityskohtaisen työhyvinvointisuunnitelman laadinnassa
       Jouni Tuomi & Anna-Mari Äimälä

5D. Hoitotyötä opettamaan ja valmentamaan
       Puheenjohtaja Taru Lehtimäki – Valkoinen sali

·      Terveystieteiden opettajaopiskelijoiden kokemukset opetusharjoittelusta
       Meeri Koivula & Hanna Keski-Saari
·      Monialainen valmennuspedagogiikka –
ammattiosaamisten yhdistämisellä uusia toimintamalleja – (Esitysdiat)
       Tarja Pääjoki & Sanna Pekkinen
·      Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetus- ja ohjausmenetelmänä
sosiaali- ja terveysalalla – (Esitysdiat)
       Maarit Marttila

14.45 – 15.30 Teemasessiot 6

6. Digitalisoituva yhteiskunta
    Puheenjohtaja Taru Lehtimäki – Keltainen sali

·       Digitalisaation mahdollisuudet asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä
        Johanna Leväsluoto & Kirsi Hyttinen
·       Koekäytöistä käyttöönottoihin – Tampereen kaupungin Digiohjelman
ja hyvinvointiteknologiapalveluiden esittely
        Mia Vaelma & Pertti Vartola
·       Sähköisellä valintakokeella sairaanhoitajakoulutukseen
        Lea Yli-Koivisto, Elina Haavisto, Nina Hahtela, Asta Heikkilä, Pirjo Huovila, Maija Hupli,
        Eeva-Liisa Moisio & Kirsi Talman

POSTERIT

 1. Ammattilaisten osaaminen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteensovittamisessa – Mitä voidaan oppia Englannista
  Katja Joronen, Outi Kanste, Marja-Leena Perälä & Nina Halme
 2. Naisella vulvodynia – Miten hoidan? – Verkkokoulutus opiskelijaterveydenhoidossa. Koulutukseen osallistuneiden koulutuspalaute
  Minna Törnävä, Meeri Koivula & Tarja Suominen
 3. Työelämälähtöistä osallistavaa kehittämistä sairaanhoitajakoulutuksessa
  Mari Pulkkinen
 4. Kliinisen hoitotyön opettajat VSSHP:ssä – uusi toimintamalli yhteistyöntukena
  Merja Nummelin, Tiina Tarr, Marjut Putkinen & Päivi Nygren
 5. Ohjausosaamista käänteisen opetuksen menetelmällä
  Elina Tiainen, Riitta Ala-Luhtala, Christina Mantsinen & Riina Sahlman
 6. Tesoman miähet
  Irma Salokoski & Jussi Savolainen 
 7. Portfolio oppimisen välineenä sairaanhoitajakoulutuksessa
  Sanna Paloposki, Katja Varamäki, Piia Lavonius & Anna-Mari Rautiola
 8. Verkkokoulutusprosessin palvelupolku
  Mira Perämäki, Sari Vehmas, Hanna Raunio & Katja Luojus
 9. Innovointi ja eHealth-osaaminen laajentamassa terveydenhuollon ammattilaisten toimintavalmiuksia
  Irene Kontkanen
 10. Infektioiden torjunta –verkkokurssi
  Miia Koskinen & Hanna Raunio
 11. Hoitotyön opiskelijoiden suhtautuminen potilaiden läheisiin sairaalassa
  Sari Palo, Mira Palonen, Anna-Maija Koivisto & Päivi Åstedt-Kurki
 12. Etäopiskeluympäristö kirurgisen hoitotyön opiskelussa
  Sanna Laiho & Piia Lavonius
 13. Polkuopintoryhmästä hoitotyön tutkintoon
  Piia Lavonius
 14. Aseptiikkapassilla kohti hyvää aseptista osaamista – aseptiikkapassi osaksi infektioiden torjuntaa
  Marju Mäkelä & Liisa Karhe
 15. Moniammatillista yhteisöllistä osaamista – Karelia ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö Voimala
  Kaisa Juvonen, Minna Lappalainen, Heli Rinnekallio & Anne Ryhänen
 16. Oppimisanalytiikka oppimisen ohjaajana
  Mari Virtanen, Johanna Manninen & Elina Haavisto
 17. Kohti osallisuuden kulttuuria – mediaosaaminen osana sosionomien ammatillista kasvua
  Minna Maria Koponen
 18. Kätilöopiskelijoiden ja osastonhoitajien kokemuksia kätilötyön johtamisen harjoittelusta Oulun yliopistollisessa sairaalassa lasten ja naisten tulosalueella
  Arja Laitinen & Minna Perälä
 19. Osaamisen kehittäminen Taitopaja-koulutuksissa
  Hanna Kulla-Numminen & Mira Perämäki
 20. Opiskelijaohjauksen ABC – itseopiskeltava verkkokoulutus ohjaajille
  Hanna Kulla-Numminen & Susanna Teuho
 21. Ohjaajakoulutuksella ohjaajien ohjaustaitoja kehittämässä
  Helinä Roto, Susanna Teuho & Hanna Kulla-Numminen
 22. Vastuuta Ottamalla Opit – harjoittelu opiskelijamoduulissa –mallin pilotointi
  Susanna Teuho, Helinä Roto, Hanna Kulla-Numminen & Katariina Paavilainen
 23. Kohtaamiskoulutusta kokemusasiantuntijoilta ammattilaisille
  Anne Kivimäki & Susanna Kärki
 24. Terveysalan korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia verkkopohjaisesta opiskelusta: Kirjallisuuskatsaus
  Meeri Koivula, Hanna Kuivanen & Aino Nokelainen
 25. Teknologiset sovellukset aivovammakuntoutuksen työvälineinä – käytettävyyden arvioinnista käyttöönottoon
  Anne Ojala

WORKSHOPIT

Tiistai 25.4.2017

13.15 – 14.15 W2. Simulaatioharjoituksen demonstraatio  
                               Nora Hakio, Soile Mattila & Anna-Mari Rautiola – Simulaatiosali
Etukäteisilmoittautuminen, max. 15 osallistujaa,
ilmoittautuminen konferenssiin saapuessa.

 13.15 – 14.15, jatkuen 14.45-15.45 (kesto 2 x 60 min) Valkoinen sali
 W3. Opinnollistamisen ratkaisuja sosiaali- ja terveysalalla
· Taitoa Töistä
                                   Heimo Outinen

· Työn opinnollistaminen vaihtoehto harjoittelujen suorittamiseen –
Case LAMK
                                   Riitta Airola

· Terveysalan oppimisympäristöjen kehittäminen ja arviointi
                                   Riikka Teuri

· Sairaanhoitajaopiskelijan (monimuotototeutus) osaamisen osoittaminen
Gerontologisessa hoitotyössä
                                   Virpi Salo

· Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö terveysalalla
                                   Tuula-Maria Rintala

13.15 – 14.15 W4. Workshop about online learning    
Case: Nursing on the Move –
TAMKin hoitotyön opiskelijat mukana pilotissa
Sanna Laiho &Taru Lehtimäki – Kanyylisali

14.45 – 15.45 W5. Minäkö pelaisin? Pohditaan yhdessä pelillistämisen mahdollisuuksia!
                               Katja Raitio & Hanna Hopia – Kipsisali

14.45 – 15.45 W6. Palveluohjaus maahanmuuttajatyössä
                               Marjo Harju & Outi Wallin – Kanyylisali

Keskiviikko 26.4.2017

11:15 – 12:15 W7. Osaavaksi ohjaajaksi – oman ohjaajuuden roolikartta
                               Kirsti Vänskä – Kipsisali

 11.15 – 12.15 W1. Tehoa tiimityöhön ja vuorovaikutukseen läsnäolon kautta
Minna-Maria Mattila & Minna Silvennoinen – Kipsisali
Ryhmäkoko 15 osallistujaa, ilmoittautuminen konferenssiin saapuessa.

13.15 – 14.15 W8. Hyvinvointikonseptin yhteiskehittely Lapinlahden Lähteellä –
                               oppilaitosyhteistyön näkökulma
Eeva Tawast, Päivi Eskelinen-Roos & Harri Olin – Kipsisali

13.15 – 14.15 W9. Vaikuttavaa elintapaohjausta poikkihallinnollisesti ja digiloikkaa tukien
                               Suvi Eskola, Anne-Mari Jussila, Sari Kivimäki,
Erja Toropainen & Tommi Vasankari – Kanyylisali

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.